Contract de credit. Data începerii cursului prescripției dreptului de a cere executarea silită

27 februarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Dacă prestațiile succesive, (cazul contractului de credit) alcătuiesc un tot unitar, data începerii cursului prescripției extinctive data la care ultima prestație devine exigibilă.

Instanța reține că, la data de 28.08. 2008 contestatorii au garantat/încheiat convenția de creditcu BRD Group Societe Generale S.A., ultima plata a ratei aferente acestei convenții a fost efectuată de contestatori la data de 19.05.2009.

Următoarea rată care trebuia rambursată de către contestatori era la data de 19.06.2009 moment de la care curge termenul de prescripție de 3 ani.

***Prescripția dreptului de a cere executarea silită a unui contract de credit. Data de la care începe să curgă termenul de prescripție***

Cum termenul de prescripție nu a fost suspendat sau întrerupt, în condițiile art. 13 și 16 din Decretului nr.167/1958, se constată că la data de 19.06.2012 a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită.

Prescripția dreptului de a cere si obține executarea silita funcționează ca o sancțiune procesuală pentru creditor si un beneficiu legal pentru debitorul, constituind o cauza legală de stingere a puterii executorii a oricărui titlu.

Citeste mai mult  Ultraj. Achitare. Aplicarea principiului ”in dubio pro reo”

Față de cele reținute, instanța, în baza art. 711 și urm. C.pr.civ., va admite contestația la executare, va constata prescris dreptul de a cerere executarea silită a convenției de credit nr. 1455/28.08.2008 și al contractului de fidejusiune nr. 3265/28.08.2008.” (Judecătoria Târgu Neamț, Sentința civilă nr. 367/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >