Cuvinte jignitoare adresate agentului constatator. Lipsa martorilor oculari

”Prin procesul-verbal nr. x/14.04.2017, petentul  BA a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei, pentru contravenția prevăzută de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 raportat la art. 3 alin. 1 lit. b din Legea nr. 61/1991.

Potrivit celor consemnate în procesul-verbal contestat, la data de 14.04.2017, ora 13:45, în P_, aflându-se agentul constatator în fața Casei de Cultură M. S__ din municipiul P_, unde afișa înștiințări cu privire la desfășurarea unei activități ce urma să aibă loc în data de 18.04.2017 în zona respectivă, numitul BA, care se afla la volanul autoturismului X a adresat cuvinte jignitoare și calomnioase la adresa agentului constatator cât și a instituției, apoi a demarat cu autoturismul.

La rubrica mențiuni, s-a consemnat: „ acțiunea s-a petrecut foarte repede, încât nu au fost de față persoane care să aibă calitatea de martor ocular. Persoana în cauză a refuzat dialogul, spunând că nu putem noi să îi îngrădim accesul spre proprietatea sa privată, cu ocazia evenimentelor cele desfășurăm, și nu suntem noi  în măsură să înțelegem ce înseamnă dreptul de servitute, adresându-ne totodată cuvinte jignitoare, aruncând pe jos înștiințarea înmânată”.

Procesul verbal a fost încheiat în lipsă. (…)

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contravenție, instanța reține ca petentul a contestat situația de fapt reținută în procesul-verbal de contravenție cu privire la contravenția reținută în sarcina sa,  în fața instanței prin plângerea formulată. (…)

Potrivit art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, constituie contravenție săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice.

Instanța reține faptul că fapta a fost constatată prin propriile simțuri de către agentul constatator, așa cum rezultă atât din modul de consemnare a plângerii, cât și din conținutul raportului agentului constatator, depus la dosar. Niciuna dintre părți nu a produs alte probe, rezultând din poziția ambelor părți că nu au fost martori oculari.

Cu toate acestea, reținând că în cauză agentul constatator are și calitate de persoană vătămată, poziția acestuia poate fi subiectivă, câtă vreme și petentul recunoaște că s-a purtat o discuție pe tema îngrădirii accesului la proprietatea privată, însă discuția s-a purtat civilizat. În plus, agentul constatator nu a consemnat care anume cuvinte jignitoare ar fi fost proferate de către petent, limitându-se la a consemna generic „cuvinte jignitoare și calomnioase”, consemnările din procesul-verbal vizând expres discuții referitoare la accesul la proprietatea privată. Instanța constată că petentul este în imposibilitatea obiectivă de a proba o situație contrară, câtă vreme nu au fost alte persoane de față la săvârșirea presupusei fapte contravenționale.

Prin urmare, față de lipsa altor mijloace de probe care să confirme situația de fapt reținută în procesul-verbal de contravenție, aplicarea prezumției de temeinicie a procesului-verbal de contravenție în prezenta cauză ar fi contrară garanțiilor prevăzute de art. 6 CEDO, iar instanța nu are convingerea, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că petentul a săvârșit această contravenție reținută în procesul verbal contestat..

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și a art. 6 paragraful 2 din CEDO, instanța va admite în parte plângerea și va dispune anularea procesului-verbal de contravenție  nr. x/14.04.2017 și va exonera petentul BA de plata amenzii în cuantum de 500 lei aplicată. ” (Judecătoria Pașcani, Sentința civilă nr. 657 din 4 aprilie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >