De la 1 august 2018 va intra în vigoare Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

19 aprilie 2018 CEDO

Instanțele supreme din 10 state vor putea cere, începând cu 1 august 2018, avizul consultativ al Curții Europene a Drepturilor Omului înainte de a-și pronunța deciziile, ca urmare a intrării în vigoare a Protocolului nr. 16 la  Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Acestea sunt: Albania, Armenia, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Lituania, San Marino, Slovenia și Ucraina.

Principalul element de noutate şi de reformă al Protocolului nr. 16 adiţional la Convenţie se referă la posibilitatea pentru cele mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante de a solicita un aviz consultativ atunci când apreciază că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a protocoalelor sale.

România a semnat Protocolul la data de 14 octombrie 2014, însă nu l-a ratificat.

Cu ocazia semnării protocolului, România a depus și o declarație privind cele mai înalte jurisdicții române care vor putea solicita (după ratificare) un aviz consultativ Curții Europene și care cuprinde, pe lângă Curtea Constituțională și Înalta Curte de casație și justiție, și curțile naționale de apel.

Citeste mai mult  CEDO. Moartea unui pacient în urma neglijenței post-operatorii. Încălcarea art. 2 din Convenție

Potrivit protocolului, instanţa care formulează cererea trebuie să-şi motiveze solicitarea şi să prezinte aspectele relevante ale contextului juridic şi de fapt ale cauzei pendinte.

Un colegiu de 5 judecători ai Marii Camere a CEDO se pronunţă asupra admiterii cererii de aviz consultativ.

În cazul în care colegiul admite cererea, Marea Cameră emite un aviz consultativ.

Avizul consultativ este motivat, se comunică instanței care a formulat cererea, se publică şi nu are caracter obligatoriu.

Cuvinte cheie: > >