Din 2018, anumite declarații fiscale se vor depune doar online

8 august 2017 Noutati legislative

Începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018, următoarele declarații se vor transmite, obligatoriu, electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 • 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
 • 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”
 • 120 „Decont privind accizele”
 • 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”
 • 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”
 • 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”
 • 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”
 • 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”
  307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”
 • 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”
 • 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”
 • 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”
 • 710 „Declaraţie rectificativă”

Prevederile se regăsesc în Ordinul ANAF nr. 2.326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 649 din 8 august 2017.

Cuvinte cheie: >

Comentarii