Dreptul unui părinte surdo-mut la legături personale cu copilul

10 ianuarie 2017 CEDO

În hotărârea din 10 ianuarie 2017 în cauza Kacper Nowakowski împotriva Poloniei (cererea nr. 32407/13), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie ) din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Cauza privește dreptul la legături persoanle ale unui tată surd0-mut cu fiul său, de asemenea, cu deficiențe de auz.

Dl Nowakowski, reclamantul, s-a plâns, în special cu privire la respingerea cererii sale de a se extinde contactul cu fiul său.

Curtea a constatat, în special, că deși relația tensionată dintre părinți nu a făcut sarcina instanțelor poloneze una ușoară atunci când au trebuit să decidă cu privire la drepturile de contact, acestea ar fi trebuit totuși să ia măsuri pentru a concilia interesele contradictorii ale părților, ținând cont de faptul că interesele copilului erau extrem de importante.

Instanțele nu au examinat în mod corespunzător posibilitățile care existau în conformitate cu legislația internă de a facilita extinderea sferei de contact între reclamant și fiul său. Mai mult, acestea nu au luat în considerare unele măsuri mai adaptate handicapului reclamantului, cum ar fi obținerea de mărturii ale experților familiarizați cu problemele cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de auz.

Instanțele s-au bazat pe rapoartele de expertiză care s-au concentrat pe bariera de comunicare între tată și fiu în loc să reflecteze asupra mijloacelor posibile de depășire a acesteia.

Cuvinte cheie: > > >

Comentarii