Excepția netimbrării sau a insuficientei timbrări a cererii

11 august 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Excepția netimbrării sau a insuficientei timbrări a cererii este o excepție de procedură, peremptorie, dar care începe cu un efect dilatoriu, și absolută. Astfel, această excepție este o excepție de procedură, întrucât prin intermediul său se invocă neregularitatea de ordin procedural vizând timbrarea.

Excepția are caracter peremptoriu, în sensul că admiterea acesteia conduce la anularea cererii și, ca atare, la împiedicarea judecății fondului cauzei. Totuși, această excepție are inițial caracter dilatoriu, în sensul că instanța acordă un termen pentru executarea obligației de plată a taxelor judiciare de timbru (prin urmare, la început, excepția tinde numai la întârzierea judecății fondului cauzei) și numai în măsura în care partea nu‑și îndeplinește această obligație la termenul acordat, instanța dispune admiterea excepției și anularea cererii ca netimbrate sau insuficient timbrate.

Deci, in toate cazurile, instanța este obligată să aducă la cunoștința părții cuantumul exact al taxei de timbru datorate, pentru ca partea să aibă la dispoziție un termen rezonabil în care să aducă la îndeplinire îndatorirea sa de achitare a taxei. Dacă s-a invocat excepția și partea nu fusese înștiințată, instanța trebuie să acorde un termen cu citarea părții cu mențiunea achitării taxei judiciare de timbru, iar numai la termenul următor se poate soluționa excepția, dacă partea nu a achitat taxa cu privire la care a fost înștiințată.

Totodată, excepția de netimbrare sau de insuficientă timbrare are caracter de ordine publică, fiind o excepție absolută. Prin urmare, aceasta poate fi invocată de orice parte interesată, de procuror sau de instanță, din oficiu.” (Tribunalul Dolj, Decizia civilă nr.354/2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >

Comentarii