Încălcarea procedurii repartizării aleatorii a cauzelor sancționată cu nulitatea hotărârii

27 ianuarie 2016 Noutati legislative

La Camera Deputaților (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul organizării instanţelor judecătoreşti, potrivit căreia sancțiunea care intervine în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la distribuirea aleatorie, în sistem informatizat a dosarelor este nulitatea.

În expunerea de motive, se arată că au existat multe posibilităţi de intervenţie şi de dirijare a repartizării aleatorii a dosarelor. Nerespectarea principiului repartizării se poate considera ca fiind o problemă de încălcare a prevederilor art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Asigurarea respectării acestui drept prin o mai bună reglementare a repartizării aleatorii în România este importantă pentru prevenirea invocării unor încălcări ale dreptului chiar şi in faţa CEDO.

Având în vedere importanţa respectării acestui principiu, se impun modificări legislative menite să contribuie la aşezarea mai presus de orice suspiciune a obiectivităţii şi imparţialităţii actului de justiţie realizat de judecători.

Astfel, potrivit propunerii, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, va reglementa expres că, după intrarea în vigoare a actului normativ în discuție, hotărârea pronunţată într-o cauză înscrisă pe rolul instanţei de un complet care nu a fost învestit cu respectarea dispoziţiilor legale privind distribuirea aleatorie a dosarului este lovită de nulitate. În cauzele înregistrate pe rolul instanţelor, repartizarea pe complete şi stabilrea primului termen de judecată în dosarele nou formate se vor realiza, obligatoriu, numai prin repartizarea aleatorie a acestora. Judecătorul care nu poate participa la judecată din motive obiective, temeinic motivate şi care nu puteau fi prevăzute, după aprobarea Colegiului de conducere al instanţei respective, urmează a fi înlocuit cu unul din judecătorii de permanenţă din ziua respectivă, desemnat prin repartizare aleatorie.

Toate modificările aduse compunerii completului de judecată ori repartizării vor fi evidenţiate obligatoriu în programele informatice de repartizare aleatorie, cu menţionarea motivelor care le-au determinat.

Repartizarea cauzelor pe complete de judecată se face în mod aleatoriu prin folosirea sistemului informatizat.

Propunerea completează și art. 176 NCPC adăugând un nou motiv de nulitate necondiționată respectiv, încălcarea dispozițiilor legale referitoare la distribuirea aleatorie, în sistem informatizat, a cauzelor și dosarelor nou-formate.

De asemenea, se modifică și dispozițiile privind înregistrarea cererii de chemare în judecată (art. 199 NCPC), astfel: Cererea de chemare în judecată depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poşta electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare, cu menţionarea orei şi a modalităţii de primireDupă înregistrare, cererea şi înscrisurile care o însoţesc, la care sunt ataşate, atunci când mijloacele tehnice permit, dovezile privind modul în care acestea au fost transmise către instanţă, se predau preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii.

În mod corespunzător, se completează și art. 281 NCPP adăugându-se un nou motiv de nulitate absolută respectiv, încălcarea dispozițiilor legale referitoare la distribuirea aleatorie, în sistem informatizat, a cauzelor și dosarelor nou-formate.

Cuvinte cheie: > > >