Infracțiunea constând în neluarea de către proprietarul câinelui a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane. Achitare

27 aprilie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

”Potrivit art.12 alin.1-3 din OUG 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi:

(1) Neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, prevăzute la art. 6, dacă atacul a avut loc, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs urmări dintre cele prevăzute la art. 193 alin. (2), art. 194 sau 195 din Codul penal, maximul special al pedepselor prevăzute în aceste articole se majorează cu 2 ani.

(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este comisă din culpă, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 192 sau 196 din Codul penal.

Se observă că această infracțiune este prevăzută în art. 12 din OUG nr. 55/2002 în trei variante: varianta tip (art. 12 alin.1), varianta agravată (art. 12 alin. 2 ) și varianta atenuată (art. 12 alin.3).

Sub aspectul laturii obiective, fapta se săvârșește printr-o inacțiune, respectiv neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, prevăzute la art. 6, dacă atacul a avut loc. În forma agravată prevăzută de art. 12 alin. 2 , urmările produse trebuie să fie dintre cele prevăzute la art. 193 alin. (2), art. 194 sau 195 din Codul penal, iar în varianta atenuată se aplică dispozițiile art. 192 sau 196 Cod penal.

În cazul acestei infracțiuni, elementul subiectiv constă, în varianta tip în vinovăție care se manifestă sub forma intenției indirecte (directe sau indirecte), iar în varianta atenuată sub forma culpei (simplă sau cu previziune).

În speță, elementul material al laturii obiective a constat în inacțiunea inculpatului care a plimbat pe stradă, care este loc public, câinele din rasa PitBull, fără a lua măsurile de prevenire a atacului canin, în speță nu a pus botniță câinelui, obligație prevăzută de art. 6 alin. 4 din OUG nr. 55/2002 conform căruia „Accesul câinilor prevăzuți la art. 1 lit. b), precum și al exemplarelor cu potențial agresiv () în locurile publice, (…) este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în lesă de către o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1).”

Câinele inculpatului este un exemplar cu potențial agresiv în sensul art. 1 din OUG nr. 55/2002. Conform art. 1 lit. a din OUG nr.55/2002, prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, câinii de lupta si de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog si metișii lor.

Urmarea imediată a constat în provocarea unor leziuni traumatice persoanei vătămate ce au necesitat pentru vindecare 15 zile de îngrijiri medicale.

Legătura de cauzalitate între faptă și urmarea produsă rezultă din probele administrate.

Sub aspectul laturii subiective, corect a reținut instanța de fond că din probele administrate, nu rezultă că inculpatul a acționat cu intenție indirectă. Astfel, din declarațiile inculpatului coroborate cu declarațiile martorilor și a persoanei vătămate, rezultă că inculpatul a plimbat câinele, ținându-l în lesă, dar fără a-i pune botniță, fapt datorat neglijenței sau imprudenței acestuia, inculpatul apreciind în mod greșit că nu se poate produce un atac canin, în condițiile în care, după cum a susținut inculpatul, câinele său nu avea un comportament agresiv, fiind liniștit, nu avea asemenea probleme, nu reacționa la persoanele străine, deși obișnuia să-l plimbe fără botniță, iar la momentul incidentului îl ținea în lesă. De asemenea, la momentul agresiunii câinele era liniștit, nu a lătrat, iar cei care se aflau de față, inclusiv victima, au realizat întâmplător că patrupedul a mușcat-o de picior, și anume atunci când au observat pe ciorapul acesteia urme de sânge.

Prin urmare, nu se poate reține în cauză vinovăția inculpatului sub forma intenției (directe sau indirecte), inculpatul săvârșind infracțiunea din culpă, printr-o inacțiune, omițând să-i pună câinelui botnița, circumstanțe în care, într-un moment de neatenție câinele său a mușcat-o de picior pe persoana vătămată, fiind incidente disp. art. 16 al.4 lit a Cod penal, care prevăd că fapta este săvârșită din culpă, când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce.

Astfel, inculpatul a luat doar o parte din măsurile de prevenție, în sensul că a ținut câinele în lesă, omițând însă să-i pună botniță, și, față de comportamentul neagresiv al patrupedului, precum și că îl ținea în lesă, a apreciat în mod ușuratic că un eventual atac canin nu se poate produce.

Ca atare, fapta prev. de art. 12 alin. 2 din OUG nr. 55/2002, reținută în sarcina inculpatului prin rechizitoriu, nu a fost comisă cu intenție, cum prevede textul de lege menționat, ci din culpă, astfel că în temeiul art. 16 alin. 1 lit.b teza a II a C.pr.pen., se va dispune achitarea inculpatului.(Curtea de Apel Timișoara, Decizia penală nr 417 din 12 aprilie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >