Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Lipsa celei de-a doua mostre biologice

25 iulie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Prin sentința penală nr. 74/2018, Judecătoria Săveni a dispus achitarea inculpatului trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe”, prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) C.pen.  În speță, instanța a apreciat că, dat fiind faptul că în lipsa celei de-a doua mostre biologice este imposibilă efectuarea unei expertize de estimare retroactivă a alcoolemiei, nu poate dispune față de inculpat o măsură de condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, atât timp cât în cursul procesului penal nu a fost făcută dovada alcoolemiei de la momentul depistării în trafic a inculpatului.

Extras din considerentele sentinței:

”Instanța reține că, potrivit deciziei susmenționate (Decizia Curții Constituționale nr. 732/2014, sn. LL), care, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, este general obligatorie, pentru a fi posibilă trimiterea în judecată și condamnarea unei persoane pentru săvârșirea infracțiunii de ”conducere a unui vehicul sub influența alcoolului…” prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) Cod penal, condiția ca îmbibația alcoolică de peste 80 g/l alcool pur în sânge trebuie să existe la momentul opririi conducătorului vehiculului în trafic, când încetează atât consumarea acestei infracțiuni, cât și starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite de lege, ceea ce implică necesitatea prelevării a două mostre biologice în vederea stabilirii fazei intoxicației etilice (absorbție sau eliminare) și a ratei de eliminare individuală, în perspectiva solicitării expertizei de estimare retroactivă a alcoolemiei.

În plus, art. 194 din Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice prevede că ” Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două probe biologice la interval de o oră între prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei. (2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua probă biologică se consemnează în procesul-verbal de prelevare.”

Instanța constată că în speța dedusă judecății, potrivit procesului verbal de constatare a infracțiunii flagrante, inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest marca ”Drager” la data de 03.03.2016, ora 19 33 , rezultând o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevată o singură mostră de sânge la ora 20 25 , adică după 52 de minute din momentul măsurării concentrației de alcool din aerul expirat, buletinul de analiză toxicologică nr. 1971/T1 din 08.03.2016 indicând o alcoolemie de 1,90 g ‰, în condițiile în care art. 190 alin. (8) C.pr.pen. obligă organele de constatare, ca în astfel de situații, să ia măsuri pentru recoltarea probelor biologice în cel mai scurt timp.

În acest context, dat fiind faptul că în lipsa celei de-a doua mostre biologice este imposibilă efectuarea unei expertize de estimare retroactivă a alcoolemiei, necesară pentru stabilirea gradului de alcoolemie a inculpatului de la momentul depistării acestuia în trafic, instanța apreciază că, raportat la dispozițiile art. 103 alin. (2), teza finală și ale art. 396, alin. (2)-(4) C.pr.pen., nu poate dispune față de inculpat o măsură de condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, atât timp cât în cursul procesului penal nu a fost făcută dovada alcoolemiei de la momentul depistării în trafic a inculpatului.

Împrejurarea că inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei penale reținute în sarcina sa, atât în cursul urmăririi penale, cât și al judecății, când a solicitat să fie judecat doar pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, precum și circumstanța ca rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat un grad de concentrație alcoolică peste limita contravențională, nu sunt de natură a convinge instanța, mai presus de orice îndoială rezonabilă, că infracțiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată a fost dovedită în condițiile legii, atât timp cât simpla recunoaștere a inculpatului, necoroborată cu alte mijloace de probă prevăzute de lege, nu este suficientă pentru a-l condamna inculpat și protocolul etilotest, anexat la fila 11 d.u.p., nu reprezintă o probă în sensul art. 97 C .pr. pen, dat fiind faptul, în primul rând, că potrivit art. 185 (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, acesta poate constitui probă numai în materie contravențională cu condiția să se facă dovada verificării metrologice sau a certificării sale, document care nu se regăsește printre actele dosarului de urmărire penală, înscris care dacă este necesar pentru probarea unei contravenții, cu atât mai mult se impune a exista în dovedirea unei infracțiuni, și, în al doilea rând, pentru că din interpretarea prevederilor alin. (2), lit. a) al aceluiași articol, precum și ale dispozițiilor art. 336 alin. (1) Cod penal, care se referă la „…prelevarea de mostre biologice..”, proba săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice se face cu buletinul de analiză toxicologică, în cuprinsul căruia sunt menționate valorile alcoolemiei.

Pe cale de consecință, instanța, în temeiul art. 396 alin. (5), raportat la art. 16 alin. (1), lit. c) C. proc.pen, va achita pe inculpatul (…) trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe”, prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) C.pen.” (Judecătoria Săveni, Sentința penală nr. 74 din 2 iulie 2018, www.rolii.ro)

Update: Prin decizia penală nr. 1097 din 28 noiembrie 2018, Curtea de Apel Suceava a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni și l-a condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe” , prevăzută de art. 336 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare, dispunând suspendarea sub supraveghere a pedepsei. Curtea a apreciat că, ”contrar celor reținute de prima instanță, mijloacele de probă amintite se coroborează perfect între ele și sunt apte să răstoarne prezumția de nevinovăției de care se bucura inculpatul intimat MI.

Împrejurarea că în cauză a fost recoltată o singură probă de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei nu s-a datorat vreunei conduite culpabile a organelor judiciare, ci, așa cum rezultă din procesul-verbal de recoltare mostre biologice, refuzului expres al intimatului inculpat MI de a i se recolta cea de a doua probă de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Faptul că de la momentul testării inculpatului cu aparatul alcooltest Drager din dotarea poliției și până la cel al recoltării singurei probe de sânge au trecut mai mult de 30 de minute (termen de recomandare prevăzut de normele metodologice incidente în materie), mai exact acesta a fost depășit cu 22 de minute, nu este de natură să arunce vreun dubiu asupra corectitudinii analizei chimice a sângelui efectuată în cauză.”

Cuvinte cheie: > >