Infracțiunea de mărturie mincinoasă. Achitare

27 august 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Depoziția martorului nu constă în aprecieri personale referitoare la anumite fapte și împrejurări, nici la presupunerile ori deducțiile acestuia, chiar dacă acestea sunt date într-un cadru oficial, în derularea unei proceduri judiciare. Nu au nici o valoare comentariile, bănuielile și convingerile intime ale martorului.

Dacă martorul dă o interpretare personală eronată, nu săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă.

”Prin sentința penală nr. 381 din 27.02.2015, pronunțată de Judecătoria Focșani în dosarul nr. X, în baza art. 396 alin. (1) și (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) Cod procedură penală, s-a dispus achitarea inculpatului PMpentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 273 alin. 1 din Codul penal. (….)

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani.

Curtea, examinând atât motivele de apel invocate, cât și din oficiu hotărârea supusă controlului judiciar, constată că instanța de fond a reținut în mod corect situația de fapt și a stabilit nevinovăția inculpatului, pe baza unei juste aprecieri atât a ansamblului probator administrat în cauză, cât și dispozițiilor legale incidente în cauză.(…)

Citeste mai mult  Hotărâre care să țină loc de contract. Obligaţia asumată de promitentul- vânzător afectată de un termen suspensiv

Ca situație de fapt, s-a reținut în esență, că inculpatul PM a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, întrucât a declarat inițial că numitul NV (cercetat pentru furt într-o cauză penală) s-ar fi întors din Italia în ziua de 25.12.2011, în pofida faptului că nu știa cu siguranță acest lucru. Ulterior, în opinia procurorului, acesta ar fi revenit asupra declarației inițiale, afirmând că doar a presupus că NV a fost plecat din țară, întrucât nu l-a văzut în perioada aprilie – decembrie 2011. A arătat că nu poate indica cu certitudine data întoarcerii în România a numitului NV, ci poate doar indica aspectele percepute personal, respectiv data când s-a întâlnit cu acesta (în dimineața zilei de 25.12.2011, când a primit un pachet de la un cumnat de-al său din Italia, prin intermediul lui NV).

Coroborând materialul probator administrat în cauză, instanța de fond a concluzionat în mod just, printr-o corectă interpretare dată dispozițiilor legale în materie, că fapta inculpatului PM nu este prevăzută de legea penală.

Citeste mai mult  Acțiune pauliană. Posibilitatea creditorului de a-și valorifica creanța prin poprirea părților sociale ale debitorului

Depoziția martorului nu constă în aprecieri personale referitoare la anumite fapte și împrejurări, nici la presupunerile ori deducțiile acestuia, chiar dacă acestea sunt date într-un cadru oficial, în derularea unei proceduri judiciare. Nu au nici o valoare comentariile, bănuielile și convingerile intime ale martorului. Martorul trebuie doar să redea liber, să expună ceea ce a perceput cu simțurile sale, iar comentarea, aprecierea și evaluarea acestor declarații revine organului judiciar, iar nu martorului.

Chiar dacă martorul dă o interpretare personală eronată, presupunând că numitul NV a absentat din țară în perioada aprilie – decembrie 2011 (deducând aceasta din faptul că nu l-a văzut în această perioadă, dar și din împrejurarea că pe 25 decembrie NV i-a adus un pachet trimis de o rudă din Italia), nu săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă. Fapta nu este prevăzută de legea penală întrucât aprecierea probelor este de esența activității organului judiciar, care trebuie să supună la un control extrem de circumspect toate aprecierile ce se fac în cauză.

Citeste mai mult  Hotărâre care să țină loc de act autentic. Refuzul nejustificat de a încheia contractul în formă autentică

Doar în situația în care organele de urmărire penală ar fi dovedit că PM cunoștea cu certitudine despre prezența lui NV în țară anterior datei de 25.12.2011, însă a ascuns acest fapt organelor judiciare, ar fi existat indicii cu privire la comiterea unei infracțiuni, caracterul mincinos al mărturiei trebuind dovedit. Dovada se face prin coroborarea datelor și informațiilor oferite de martor cu celelalte probe administrate în cauză.

Or, în prezenta cauză, simpla apreciere a martorului, potrivit informațiilor pe care acesta le deținea, nu poate atrage în nici un caz concluzia de neveridicitate, astfel cum în mod eronat se susține de către procuror în expunerea motivelor de apel.

Față de considerentele expuse mai sus, va respinge, ca fiind nefondat, apelul promovat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani.”(Curtea de Apel Galați, Decizia penală nr. 653/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >