Lipsa calităţii de reprezentant vs. lipsa dovezii calităţii de reprezentant

11 ianuarie 2019 Drept Civil

„Conform art. 80 alin. 1 C.proc.civ., părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant.

Reprezentarea poate fi legală, convenţională sau judiciară. Iar conform art. 82 C.proc.civ., când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.

Conform art. 151 alin. 4 C.proc.civ. reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menţionată împuternicirea lor.

Trebuie distins între lipsa calităţii de reprezentant şi lipsa dovezii calităţii de reprezentant care poate fi remediată în condiţiile art. 82 C.proc.civ.

Excepţia lipsei calităţii de reprezentant (puterii de a reprezenta) se referă la condiţiile de exercitare a acţiunii civile, sancţionând lipsuri ale dreptului la acţiune şi este o excepţie de fond în principal peremptorie, în timp ce excepţia lipsei dovezii de reprezentant este o excepţie de procedură şi, în principal, dilatorie.

Citeste mai mult  Radierea dreptului de ipotecă din cartea funciară. Consimțământul titularului

Aşadar, spre deosebire de excepţia lipsei dovezii de reprezentant care poate fi acoperită în condiţiile art. 82 C.proc.civ., lipsa calităţii de reprezentant nu poate fi acoperită prin confirmare dacă legea nu îi conferă reprezentantului această calitate sau părţii această putere pentru confirmare.” (Judecătoria Galați, Sentinţa civilă nr. 5217/28.06.2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >