Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a contestației la executare

”Potrivit art.715 alin.1 pct.3 Cod procedură civilă, contestația la executare prin care debitorul contestă însăși executarea, se poate face în termen de 15 zile de la data când debitorul a primit încheierea de încuviințare a executării ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația sau executarea se face fără somație.

Se constată că textul de lege se referă la momentul luării la cunoștință de demararea executării silite, moment care, în cauza de față, nu coincide cu momentul depunerii la cutia poștală de la adresa de domiciliu din România a încheierii de încuviințare a executării silite, din data de 16.03.2015, cât timp contestatoarea a făcut dovada că nu locuia efectiv la adresa unde i-au fost comunicate actele de executare.

Ca atare, cât timp contestatoarea a indicat data de 18.05.2015 ca fiind momentul luării la cunoștință de actele de executare, dată necontestată, în vederea respectării dreptului la un proces echitabil, așa cum este prevăzut la art. 6 din CEDO, și având în vedere că debitoarea a dovedit imposibilitatea luării la cunoștință de executarea silită la momentul stabilit de către instanța de fond, tribunalul apreciază că debitoarea a formulat contestația în termen, astfel că, în baza art. 480 cod procedură civilă, va admite apelul, va anula hotărârea atacată și va trimite cauza spre rejudecare primei instanțe pentru a se pronunța cu privire la fondul cauzei.” (Tribunalul Dâmbovița, Decizia civilă nr. 389 din 2 mai 2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >