Motivele întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte

25 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin sentinţa civilă nr. 2075/19.06.2012 pronunţată de Judecătoria Oneşti a fost declarată desfăcută prin acord căsătoria părţilor, s-a dispus ca autoritatea părintească asupra minorei …, născută la data de … să revină ambilor părinţi, s-a stabilit locuinţa minorei la reclamantă, a fost obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere de 150 lei lunar.

Prin cererea de chemare în judecată care face obiectul prezentului dosar reclamanta solicitat ca autoritatea părintească cu privire la minora …, născută la data de 19.06.2008, să fie exercitată numai de către ea, motivat în principal de faptul că pârâtul este dezinteresat de viaţa minorei şi nu îşi dă acordul în anumite situaţii.

Din declaraţiile martorilor coroborate cu înscrisurile depuse la dosar rezultă că reclamanta şi minora locuiesc cu părinţii reclamantei în municipiul Oneşti.

Pârâtul este plecat de mai mulţi ani în Italia, nu ţine legătura nici cu reclamanta nici cu minora, fiind total dezinteresat de cele două persoane.

Citeste mai mult  Regimul juridic al dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neachitarea la termen a contribuţiei de asigurări sociale ce trebuia virată de către angajator

***Exercitarea autorităţii părinteşti după divorț atunci când unul din părinţi locuieşte în altă ţară***

Pârâtul nu a mai văzut-o pe minoră de când aceasta avea vârsta de doi ani, astfel că minora nici măcar nu îl cunoaşte pe tatăl său, nu întreabă de acesta, ştiind cum arată dintr-o poză.

Mai mult decât atât, în urmă cu aproximativ patru ani, minora a avut o problemă de sănătate care necesita intervenţie chirurgicală, iar pârâtul nu vroia să îşi dea acordul pentru această intervenţie, punând în pericol sănătatea minorei. În cele din urmă, după mari insistenţe pârâtul şi-a dat acordul şi fetiţa a fost operată la Iaşi.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, instanţa consideră că există motive întemeiate în sensul art. 398 Cod civil pentru ca autoritatea părintească asupra minorei să fie exercitată exclusiv de către reclamantă.

Prin modificările aduse Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prin Legea nr. 257/2013 se defineşte noţiunea de motive întemeiate pentru exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de către un părinte. Astfel, dispoziţiile art. 31 alin. 2/5 prevăd că „(2^5) Se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.”

Citeste mai mult  Cheltuielile de judecată în cazul reprezentării prin consilier juridic a uneia dintre părțile în proces

***Exercitarea autorității părintești de către bunică. Condiții***

Din cele menţionate anterior, instanţa reţine că atitudinea pârâtului de a refuza să-şi dea acordul în situaţii critice ce pun în pericol sănătatea copilului, reprezintă un risc pentru copil.

Având în vedere aceste considerente, instanţa reţine că există motive întemeiate pentru ca autoritatea părintească să fie exercitată de un singur părinte, urmând a admite acţiunea reclamantei.” (Judecătoria Onești, Sentința civilă nr. 589/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >