Nedeclararea veniturilor obținute din chirii – evaziune fiscală

10 martie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta inculpatei care s-a sustras de la plata impozitului datorat la bugetul de stat, nedeclarând organelor fiscale competente sumele de bani încasate cu titlu de venituri din închirierea bunului imobil, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 241/2005.

”La data de 08.12.2015 Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. și pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, de către AM, urmare a faptului că, în perioada lunilor iunie – octombrie 2015, a încasat sume de bani de la martorii ȘAA și Ș G- O, cu titlu de chirie, fără a încheia un contract în acest sens și fără a declara veniturile organului fiscal teritorial competent.

Imobilul închiriat de către martorii ȘAA și ȘGO este situat în Braila (…), fiind proprietatea inculpatei AM. ȘAA și ȘG O în perioada iunie – noiembrie 2015, au locuit în imobilul din Brăila(…), împreună cu cei trei copii, achitând proprietarei AM, conform înțelegerii anterioare, suma de 300 lei lunar.

Citeste mai mult  Emiterea de cecuri fără acoperire. Raportul dintre infracțiunea de înșelăciune și cea prevăzută în Legea nr. 59/1934

S-a constatat că nu a fost încheiat contract de închiriere între AM și familia Ș, iar cu ocazia plății chiriei lunare nu au fost emise chitanțe.

ȘAA și ȘGO au achitat lunar utilitățile imobilului. Plata chiriei se efectua până pe data de 07, pentru luna în curs.

Din declarația martorei BM reiese faptul că o cunoaște pe AM, fiind vecină cu ea, (…) și că din vara anului 2015, în imobilul de pe _, s-a mutat o familie cu trei copii, fiind chiriașii inculpatei AM. Aceștia au locuit în imobil până în luna noiembrie 2015, când s-au mutat.

Din declarația inculpatei AM a rezultat faptul că în perioada iunie- noiembrie 2015 a primit în chirie pe familia Ș_, de la care a încasat lunar, suma de 300 lei. Nu a încheiat un contract de închiriere și nu a declarat veniturile obținute organelor fiscale teritoriale competente. Întrucât chiriașii nu au mai achitat utilitățile și nu au mai plătit chiria aferentă lunilor octombrie – noiembrie 2015, le-a solicitat să se mute.

Citeste mai mult  CEDO. Cauza Cutean împotriva României. Proces penal inechitabil

Prin adresa nr. x/31.12.2015, emisă de ANAF- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila a comunicat că AM datorează bugetului consolidat al statului pentru veniturile încasate din cedarea folosinței locuinței sumele de 216 lei – reprezentând impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor și 74 lei reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, totalizând suma de 290 lei.

În drept, fapta inculpatei AM care în perioada iunie-noiembrie 2015 s-a sustras de la plata impozitului datorat la bugetul de stat în sumă de 290 lei, nedeclarând organelor fiscale competente sumele de bani încasate cu titlu de venituri din închirierea bunului imobil (ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile) de la martorii ȘGO și ȘAA, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al.1 lit.a din Legea 241/2005.” (Tribunalul Brăila, Sentința penală nr. 168/4 octombrie 2016, www.rolii.ro; definitivă prin neapelare)

Cuvinte cheie: > >