Noi motive de revizuire adoptate de Parlament

14 mai 2017 Noutati legislative

Camera Deputaților a adoptat marți, 9 mai 2017, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

În forma amendată adoptată de Camera Deputaților în calitate de for decizional, se introduc noi motive de revizuire. Astfel, revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul va putea fi cerută și atunci:

  • când, după pronunţarea hotărârii definitive, Curtea Constituţională adoptă o decizie prin care se declară ca fiind neconstituţionale dispoziţiile legale pe care s-a întemeiat hotărârea definitivă, sau ale cărei considerente şi/sau dispozitiv sunt contrare hotărârii definitive;
  • hotărârea este pronunţată cu încălcarea prevederilor constituţionale, chiar dacă aspectul de ordine publică nu a fost invocat în faţa instanţelor judecătoreşti;
  • hotărârea este pronunţată cu nerespectarea dispoziţiilor deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi a considerentelor acestora;
  • când hotărârea este nelegală pronunţând sancţiuni în temeiul unor dispoziţii legale care nu erau în vigoare la data la care s-a născut raportul juridic dedus judecăţii.

ICCJ a sesizat Curtea Constituțională cu privire la exercitarea controlului de constituţionalitate, înainte de promulgare, invocând printre altele, încălcarea art. 61 alin. (2) din Constituție privind principiul bicameralismului întrucât prin amendamentele adoptate se modifică obiectul de reglementare al inițiativei legislative care se îndepărtează substanțial de textul adoptat de Senat.

Cuvinte cheie: > >

Comentarii