Noi norme privind dreptul societăților comerciale

25 aprilie 2018 Business UE

Comisia Europeană propune noi norme privind dreptul societăților comerciale, astfel încât societățile să poată fuziona și să se poată diviza sau deplasa în cadrul pieței unice, anunță executivul european într-un comunicat.

Norme armonizate privind deplasarea, fuzionarea și divizarea societăților comerciale, însoțite de garanții solide împotriva abuzurilor

Propunerea stabilește proceduri comune aplicabile la nivelul UE privind modul în care o societate se poate deplasa dintr-o țară a UE în alta, poate fuziona cu alte entități sau se poate diviza în două sau mai multe noi entități transfrontaliere.

În conformitate cu hotărârea de referință a Curții de Justiție a Uniunii Europene (Polbud, C-106/16), societățile își vor putea muta sediul dintr-un stat membru în altul ca urmare a introducerii unei proceduri simplificate. În același timp, datorită noilor norme, societățile vor putea să se deplaseze sau să se reorganizeze, fără complicații juridice inutile și cu costuri mai mici, oriunde pe piața unică.

Crearea societăților online

În prezent, numai 17 state membre prevăd o procedură de înregistrare a societăților care se poate desfășura integral online. Conform noilor norme, în toate statele membre, societățile vor putea să se înregistreze, să înființeze noi filiale sau să depună documente la Registrul Comerțului online. Digitalizarea contribuie la îmbunătățirea eficacității și a eficienței procesului de înființare a întreprinderilor:

  • înregistrarea online durează, în medie, jumătate din timpul necesar înregistrării tradiționale pe baza unor documente pe suport de hârtie și poate fi de până la 3 ori mai ieftină;
  • potrivit estimărilor, economiile realizate, pe baza noilor norme, datorită posibilității de înregistrare și depunere a actelor online vor fi cuprinse între 42 și 84 de milioane EUR pe an pentru societățile din UE;
  • datorită principiului „doar o singură dată”, inclus în propunerea Comisiei, nu va mai fi nevoie ca aceleași informații să fie transmise de mai multe ori unor autorități diferite pe parcursul ciclului de viață al unei societăți;
  • mai multe informații privind societățile comerciale vor fi puse la dispoziția tuturor părților interesate, cu titlu gratuit, în registrele comerțului.

Pentru a preveni fraudele și abuzurile, autoritățile naționale se vor putea baza pe informațiile oferite de autoritățile din alte state membre cu privire la administratorii care și-au pierdut dreptul de a exercita o funcție de conducere. În cazul în care suspectează existența unei fraude, autoritățile pot solicita prezența fizică a proprietarilor de societăți și pot apela la alte organisme care să participe la acest proces (cum ar fi notarii).

Cuvinte cheie: > >