Noi norme privind TVA pentru comerțul electronic

6 decembrie 2017 UE

La 5 decembrie 2017, Consiliul UE a adoptat noi norme care facilitează respectarea obligațiilor în materie de TVA pentru întreprinderile online.

Potrivit comunicatului Consiliului UE, noile norme extind un portal existent la nivelul UE (un mini ghișeu unic) pentru înregistrarea în scopuri de TVA a vânzărilor la distanță. De asemenea, acestea instituie un nou portal pentru vânzările la distanță din țările terțe cu o valoare sub 150 EUR.

TVA-ul se va plăti în statul membru al consumatorului, asigurând o distribuție mai echitabilă a veniturilor fiscale între statele membre. În plus, textele fac platformele online responsabile pentru colectarea TVA-ului aferent vânzărilor la distanță pe care acestea le facilitează.

Ghișeul unic va scuti comercianții online de înregistrarea în scopuri de TVA în fiecare dintre statele membre în care vând bunuri.

Pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri, noile norme introduc o simplificare importantă. Sub pragul de 10 000 EUR anual din vânzări online transfrontaliere, o întreprindere va putea continua să aplice normele în materie de TVA utilizate în țara sa de origine.

În plus, noile norme elimină o derogare pentru loturile din afara UE cu o valoare mai mică de 22 EUR. Aproximativ 150 de milioane de loturi mici sunt importate cu scutire de TVA, iar actualul sistem este expus abuzurilor. În timp ce întreprinderile din UE trebuie să aplice TVA-ul indiferent de valoarea bunurilor vândute, produsele importate beneficiază de scutirea de TVA și sunt adesea subevaluate în acest scop.

Pachetul – o directivă și două regulamente – a fost adoptat fără dezbatere în cadrul unei reuniuni a Consiliului Afaceri Economice și Financiare. Parlamentul European și-a dat avizul la 30 noiembrie 2017.

Noile norme prevăd calendarul următor:

  • introducerea până în 2019 a unor măsuri de simplificare pentru vânzările de servicii electronice în interiorul UE;
  • extinderea până în 2021 a ghișeului unic la vânzările de bunuri la distanță, atât în interiorul UE, cât și din țări terțe, precum și eliminarea scutirii de TVA pentru loturile mici.

Aceste norme prevăd, de asemenea, o mai bună cooperare administrativă între statele membre care să însoțească și să faciliteze această extindere.
Statele membre vor avea termen până la 31 decembrie 2018 și 31 decembrie 2020 pentru a transpune dispozițiile corespunzătoare ale directivei în legislația și reglementările naționale. Regulamentul privind cooperarea administrativă se aplică începând cu 1 ianuarie 2021.

Cuvinte cheie: >

Comentarii