Noi reguli europene privind confiscarea transfrontalieră a bunurilor dobândite în urma infracțiunilor

7 noiembrie 2018 UE

Consiliul UE a adoptat marți, 6 noiembrie 2018,  un regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Obiectivul noilor norme este de a asigura indisponibilizarea și confiscarea efective ale activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni în întreaga UE.

Regulamentul va intra în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE.

Printre elementele caracteristice ale noilor norme se numără:

  • un regulament unic care acoperă ordinele de indisponibilizare și de confiscare, direct aplicabil în UE. Acesta va rezolva problemele legate de punerea în aplicare a instrumentelor existente, care au dus la un grad insuficient de recunoaștere reciprocă.
  • principiul general al recunoașterii reciproce, care înseamnă că toate deciziile judiciare în materie penală luate într-o țară a UE vor fi în mod normal recunoscute și aplicate în mod direct de un alt stat membru. Regulamentul prevede doar un număr limitat de motive de nerecunoaștere și de neexecutare.
  • o gamă largă de tipuri de confiscare în materie penală, cum ar fi confiscarea pe baza valorii și confiscarea care nu se bazează pe o sentință de condamnare, inclusiv anumite sisteme de confiscare preventivă, cu condiția să existe o legătură cu o infracțiune penală.
  • certificate și proceduri standard pentru a permite acțiuni de indisponibilizare și de confiscare rapide și eficace.
    un termen de 45 de zile pentru recunoașterea unui ordin de confiscare și, în cazurile urgente, un termen de 48 de ore pentru recunoașterea ordinelor de indisponibilizare și 48 de ore pentru executarea acestora. Aceste termene pot fi prelungite doar în condiții stricte.
  • dispoziții care asigură respectarea drepturilor victimelor la despăgubiri și la restituire în cazurile transfrontaliere.

Cuvinte cheie: >