Oficial: Restituirea taxei cerută la înmatricularea autovehiculului

8 august 2017 Noutati legislative

Ordonanța de urgență nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 644 din 7 august.

Actul normativ prevede că cei care au achitat

  • taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal,
  • taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  • taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012, și
  • timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    care nu au beneficiat de restituire pâna la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, pot solicita în scris, organului central fiscal competent, până la 31 august 2018, sub sancțiunea decăderii, restituirea sumelor achitate și a dobânzilor aferente acestora, datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii.

Nivelul dobânzii va fi cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, adică 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

Modelul cererii va fi aprobat, prin ordin comun, de Ministerul Mediului şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, iar normele metodologice de aplicare, în termen de 60 de zile.

Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, astfel:

  • pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;
  • pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

Cuvinte cheie: >

Comentarii