Omisiunea înscrierii prenumelui agentului constatator în cuprinsul procesului verbal de contravenție

Omisiunea înscrierii prenumelui agentului constatator  în cuprinsul procesului verbal de contravenție constituie motiv de nulitate absolută potrivit art. 17 din OG nr. 2/2001.

”Prin procesul-verbal încheiat la data de 05.10.2017 de către I.PJ. Mehedinți, s-a reținut că la data 05.10.2017 ora 15:45, petenta a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare X pe DN 6, în localitatea Butoiești sector de drum cu limitare de viteză la 50 km/h, având viteza de 102 km /h. Abaterea a fost filmată cu aparatul radar PYTHON, în mișcare montat pe auto X.

Petenta a fost sancționată cu amenda contravențională în valoare de 1305 lei și suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 102, al. 3, lit. e din O.U.G. nr. 195/2002, republicata

Împotriva acestui proces-verbal a formulat plângere contravenienta, criticându-l pentru nelegalitate și netemeinicie. (…)

Instanța, analizând conținutul procesului-verbal de constatare a contravenției constată că acesta nu a fost întocmit cu respectarea tuturor dispozițiilor prevăzute de art. 16 din OG nr. 2/2001R.

Astfel din cuprinsul procesului verbal de contravenție încheiat la data de 05.10.2017 de către I.PJ. Mehedinți se observă că s-a omis de către agentul constatator să se consemneze prenumele acestuia.

Dispozițiile art. 16 din OG nr. 2/2001R obligă agentul constatator ca în cuprinsul procesului verbal de contravenție să treacă, data și locul unde este încheiat, numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator…

Omisiunea înscrierii prenumelui agentului constatator, în temeiul art. 17 din OG nr. 2/2001R atrage nulitatea procesului verbal de contravenție.

În consecință, instanța reținând că procesul verbal de contravenție a fost întocmit cu încălcarea dispozițiilor art. 16 din OG nr. 2/2001, ceea ce constituie motiv de nulitate absolută potrivit art. 17 din același act normativ, nu va mai analiza temeinicia procesului verbal de contravenție si va admite plângerea contravențională ca întemeiată, cu consecința anulării procesului verbal de contravenție contestat.” (Judecătoria Strehaia, Sentința civilă nr. 2 din 8 ianuarie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >

Comentarii