Ordonanță de plată. Lipsa somației

30 octombrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Pentru introducerea unei ordonanţe de plată, existenţa dovezii de comunicare a somaţiei prin intermediul executorului sau a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire şi conţinut declarat este o condiţie de admisibilitate, şi cum îndeplinirea acesteia nu a fost probată, instanţa va admite excepția inadmisibilităţii şi va respinge cererea ca inadmisibilă.

Nerespectarea acestei condiţii de admisibilitate nu poate fi acoperită prin faptul că cererea iniţială de chemare în judecată a fost formulată pe calea dreptului comun, pentru că introducerea cererii de chemare în judecată nu echivalează cu comunicarea somaţiei în modurile imperativ stabilite de lege şi nici nu poate fi considerată ca fiind o notificare în vederea acordării răgazului de 15 zile pentru îndeplinirea obligaţiei de plată. Cu alte cuvinte, chiar şi dacă cererea iniţială a fost formulată pe calea dreptului comun, anterior modificării acesteia, era necesară comunicarea cu cel puţin 15 zile înainte de modificare a unei somaţii în condiţiile art 1015 cod proc civ.” (Tribunalul Constanța, Sentința civilă nr. 1231/26 iulie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >

Comentarii