Condițiile răspunderii civile delictuale a procurorului

22 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”În ceea ce priveşte categoria profesională a magistraţilor procurori, condiţiile răspunderii sunt prevăzute prin lege specială, derogatorie de la normele dreptului comun, respectiv art. 998, art. 999, art. 1000 C. civ. de la 1864, în temeiul principiului „specialia generalibus derogant”. […]

CEDO. Libertatea de exprimare a notarului public

21 martie 2017 CEDO

În hotărârea din 21 martie 2017 în cauza Ana Ioniță împotriva României (cererea nr. 30655/09), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat, în unanimitate, că nu a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție. Situația de fapt Reclamanta, […]

Copiii până la 3 ani, scoși de la întreținere

21 martie 2017 Noutati legislative

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, care prevede exceptarea de la plata întreținerii a copiilor cu vârsta de până la […]