Posibilitatea încuviinţării executării silite asupra bunurilor moştenirii împotriva succesibililor acceptanţi câtă vreme nu s-a emis certificat de moştenitor

4 februarie 2019 Drept Civil

Tribunalul Bucuresti a sesizat ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile vizand interpretarea art. 688 al. (2) C.pr.civ. si a art. 1155 alin. (2) C.civ., cu privire la posibilitatea incuviintarii executarii silite asupra bunurilor mostenirii impotriva succesibililor acceptanti cata vreme nu s-a emis certificat de mostenitor.

Tribunalul Bucuresti a admis cererea de sesizare a ICCJ formulata de apelanta creditoare intr-un dosar ce are ca obiect incuviintarea executarii silite impotriva mostenitorilor acceptanti ai debitorului decedat inaintea inceperii executarii silite, la un moment la care mostenirea nu a fost dezbatuta, situatie in care se incadreaza in ipoteza art. 688 din Codul de procedura civila. Ca atare, pentru a se dispune incuviintarea executarii silite este necesar ca instanta de apel sa stabileasca daca se poate porni executarea silita impotriva persoanelor care au acceptat succesiunea debitorului decedat, cat timp succesiunea nu a fost dezbatuta.

Pe fondul cererii de sesizare, apelanta a apreciat ca art. 688 alin. 2 din Codul de procedura permite inceperea executarii silite impotriva mostenitorilor acceptanti, chiar si inainte ca succesiunea sa fie dezbatuta, sa fie stabilite cotele fiecaruia dintre mostenitori si sa se emita certificatele de mostenitor pentru acestia.

Citeste mai mult  Constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit. Calitatea procesuală pasivă

Ratiunea art. 1155 alin. 2 din Codul civil este tocmai de accea de nu a impune creditorilor defunctului – care sunt considerati ,, creditori ai succesiunii ‘’ – sa astepte dezbaterea succesionala si partajul, care pot avea loc si dupa trecerea unei perioade indelungate de la data deschiderii sucecesiunii, si de a ii proteja pe acestia de ,, riscul insolvabilitatii unora dintre mostenitori ‘’.

Prin urmare, creditorul are posibilitatea de a-si realiza creanta din bunurile mostenirii chiar daca nu s-a stabilit care sunt mostenitorii si care sunt cotele lor asupra mostenirii. In acest fel, nici mostenitorii nu sunt prejudecati, deoarece masa patrimoniala succesorala se diminueaza numai in masura satisfacerii creantei creditorului, pentru care mostenitorii raspund, in limita activului succesoral (art. 1114 alin. 2 din Codul civil).

Apelanta a mai argumentat ca art. 1155 alin. 2 din Codul civil este recunoscut in doctrina ca o exceptie de la regula divizarii de drept a pasivului succesoral proportional cu cotele succesorale instituita in alin. 1 al aceluiasi articol. Pe cale de consecinta, creditorii la care acesta se refera – inclusiv cei ai defunctului – pot sa urmareasca bunurile indiviziunii succesorale fara a se preocupa de diviziunea de drept a pasivului si de faptul ca plata datoriilor si sarcinilor mostenirii se suporta proportional cu cota succesorala la care mostenitorii au vocatie.

Citeste mai mult  Reintegrarea în locuință pe calea ordonanței președințiale. Inadmisibilitate

De aceea, conditionarea executarii silite a bunurilor mostenirii de stabilirea cotelor succesorale nu are nicio justificare, cata vreme legiutorul a conferit creditorilor mostenirii beneficiul neaplicarii, in ceea ce priveste creeantele lor, a regulii diviziunii pasivului succesoral. Aceasta exceptare permite creditorilor evidentiati in art. 1155 alin. 2 din Codul civil sa evite ,, divizarea actiunii de executare a creantelor, ceea ce poate antrena o multitudine de actiuni in executare si aparari din partea fiecarui mostenitor in parte, aspect care fac ca procesul platii creantei sa devina complicat, lung si oneros ‘’.

Punctul de vedere al completului de judecata este in sensul ca dispozitiile legale incidente nu pot fi interpretate in sensul ca permit incuviintarea executarii silite asupra bunurilor mostenirii impotriva succesibililor acceptanti cata vreme nu s-a emis certificate de calitate de mostenitor sau certificat de mostenitor.

Termenul de solutionare a sesizarii este 08.04.2019.

Cuvinte cheie: > >