Prescripția debitelor către asociația de proprietari

24 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”În ceea ce privește termenul de prescripție aplicabil și al datei de la care acesta începe să curgă, instanța de apel apreciază ca termenul de prescripție este de 3 ani și începe sa curgă de la data scadenței pentru fiecare luna in parte.

Instanța constată ca scadențele pentru cheltuielile de întreținere aferente perioadei 2007 – oct 2010 au început sa curgă la 30 de zile de la data afișării, ultima scadența, pentru luna oct 2010 fiind la 23 12 2010, așa cum rezulta din mențiunile existente pe lista de plata aferenta acestei luni.

Întrucât reclamanta intimata nu a făcut dovada că ar fi intervenit în speță vreo cauză de suspendare sau întrerupere a termenului de prescripție și nici nu s-a solicitat repunerea în termenul de prescripție extinctivă, instanța constată că acest termen s-a împlinit la data de 23 12 2013, potrivit art. 181 al 1, pct 3 din Noul Cod de procedură civilă.

Cum acțiunea a fost înregistrată la data de 16 01 2014, tribunalul constată că la acel moment era prescris dreptul reclamantului la acțiune pentru perioada 2007 – oct 2010, motiv pentru care va admite excepția prescripției dreptului material la acțiune.” (Tribunalul Dolj, Decizia civilă nr. 2137/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >