Recurs în casație. Înlăturarea beneficiului procedurii simplificate

18 august 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Înlăturarea beneficiului procedurii simplificate nu poate fi invocată pe calea recursului în casaţie, în temeiul cazului prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 2 C. proc. pen. (s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege).

În raport cu limitele recursului în casaţie, care are ca unic scop înlăturarea erorilor de drept, în această procedură, instanţa nu poate aplica dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., analiza incidenţei acestora fiind atributul exclusiv al instanţei de fond, respectiv apel.

”În motivele scrise şi în susţinerile orale, inculpaţii au invocat dispoziţiile art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., susţinând că instanţa de fond, în al doilea ciclu procesual a soluţionat cauza în mod greşit prin înlăturarea dispoziţiilor art. 320^1 C. proc. pen., greşeală menţinută şi de instanţa de apel.

Înlăturarea beneficiului procedurii simplificate a generat, în opinia apărării, aplicarea unor pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege.

Ca atare, s-a solicitat admiterea recursurilor în casaţie, desfiinţarea hotărârilor şi în rejudecare, reţinerea prevederilor art. 396 alin. (10) C. proc. pen. (art. 3201 alin. (7) C. proc. pen.) cu consecinţa aplicării unor pedepse în raport cu noile limite prevăzute de lege.

Citeste mai mult  Partaj. Contribuția soților la dobândirea bunurilor comune

Examinând recursurile în casaţie declarate de inculpaţii P.V. şi T.I., Înalta Curte constată că acestea sunt nefondate, pentru următoarele considerente:

Natura juridică a recursului în casaţie este aceea a unei căi de anulare a hotărârilor judecătoreşti şi, ca atare, legiuitorul a prevăzut în mod expres că pot fi atacate cu recurs în casaţie numai deciziile pronunţate de curţile de apel, ca instanţe de apel, cu excepţia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor.

Pentru aceste hotărâri definitive s-a prevăzut un număr de 5 cazuri în care se poate face recurs în casaţie care vizează esenţialmente chestiuni de drept, patru dintre acestea sunt întemeiate pe încălcări ale legii penale – inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală; nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost graţiată; s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege; în mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal – şi un singur caz având ca temeiuri încălcări ale legii procesual penale – încălcarea dispoziţiilor privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente.

Citeste mai mult  Neindicarea în cuprinsul contractului de fideiusiune a creanţei garantate

În cauza de faţă, inculpaţii P.V. şi T.I. au invocat cazul de recurs în casaţie prev. de art. 438 alin. (1) pct. 2 C. proc. pen. în sensul că s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege urmare înlăturării beneficiului procedurii simplificate.

Or, în raport cu limitele recursului în casaţie, care, aşa cum s-a arătat, are ca unic scop înlăturarea erorilor de drept, în această procedură instanţa nu poate aplica dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., analiza incidenţei acestora fiind atributul exclusiv al instanţei de fond, respectiv apel.

Prin urmare, în raport de faptele reţinute în sarcina celor doi inculpaţi – dare de mită şi contrabandă – şi de pedepsele prevăzute în norma de incriminare, se constată că pedepsele au fost aplicate în limitele prevăzute de lege.” (ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 10/RC/2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >