Refuzul asigurătorului de plată a despăgubirii în termenul prevăzut în contract

6 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

În cazul în care, datorită refuzului nejustificat al asigurătorului de a plăti despăgubirea în termenul maxim impus prin contractul de asigurare, asiguratul a fost obligat ca, pentru funcţionarea societăţii, să închirieze un autoturism similar celui avariat, este corectă soluţia instanţei de obligare a asigurătorului la plata contravalorii închirierii acestui autoturism, paguba astfel produsă asiguratului fiind o pagubă directă, răspunderea asigurătorului fiind antrenată deoarece în mod culpabil nu şi-a respectat obligaţiile contractuale şi nu a achitat despăgubirile cuvenite pe o perioadă mai mare de timp. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 282 din 30 ianuarie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >