Remedierea actului de sesizare în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției

11 iulie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

”Dispozițiile art. 484 alin.1 Cod procedură penală instituie o procedură remediu în cadrul căreia instanţa dispune acoperirea omisiunilor cu privire la condiţiile extrinseci ale actului de sesizare (de formă- de pildă, dacă nu sunt indicate probele şi mijloacele de probă, sau dacă nu se constată existenţa menţiunii că inculpatul care a semnat acordul a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală) în cel mult 5 zile de la data comunicării, sesizând în acest sens conducătorul parchetului care a emis acordul.

Remedierea actului de sesizare în procedura prev. de art. 484 alin. 1 cpp, nu poate viza şi condiţiile intrinseci ale acestuia (de pildă, nu se pot acoperi omisiuni cu privire la stabilirea pedepselor pentru fiecare infracţiune concurentă sau cele referitoare la impunerea unor obligaţii facultative ori cu privire la numărul de zile de muncă în folosul comunităţii), astfel, nu se pot suplini carenţele actului de sesizare cu privire la elemente care ar fi trebuit să rezulte în urma procesului de negociere (numărul zilelor amendă și suma corespunzătoare unei zile amendă).

Atât numărul zilelor amendă cât și suma corespunzătoare unei zile amendă, trebuie negociate şi incluse în acord, dat fiind că instanţa nu poate din oficiu să impună prin hotărâre cuantumul acestora, fără ca acestea să fie însuşite în prealabil de inculpaţi.” (Decizia penală nr.315 /A /15 martie 2018 a Curţii de Apel Galaţi, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >