Retragerea plângerii prealabile. Consecinţe asupra acţiunii civile

1 noiembrie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

Potrivit dispoziţiilor art. 25 alin.(5) Cod procedură penală, „ În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin.(1) lit. b) teza I), lit. e), f)-  [cu excepţia prescripţiei – Decizia de neconstituţionalitate nr. 586/2016] şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin.(2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.”

Or, în speţă, dată fiind soluţia de încetare a procesului penal, motivat de faptul că persoana vătămată  şi-a retras plângerea formulată împotriva inculpatului, Curtea constată că soluţia primei instanţe de a obliga inculpatul să plătească părţii civile Serviciul de Ambulanţă C. suma de 663 lei, cu titlu de despăgubiri civile, contravine texului de lege mai sus citat, corectă fiind soluţia de a lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de această parte civilă. (Curtea de apel Suceava, Decizia penală nr. 707 din 26 iunie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >

Comentarii