RIL admis. Încadrarea salariaților în grupa I sau II de muncă în baza Ordinului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990

16 mai 2016 Drept Civil

În şedinţa din 16 mai 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr.9 în dosarul nr.5/2016, a admis recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, pe cale de consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor pct. 6 – 8 şi 12 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990, instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 1969 – 01 aprilie 2001, după caz, în grupele I sau II de muncă.

A se vedea și: Dezlegare chestiune de drept. Acţiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform dispoziţiilor Ordinului nr. 50/1990 sunt imprescriptibile

Cuvinte cheie: >

Comentarii