RIL promovat. Admisibilitatea cererilor de încuviinţare a executării silite pornite de instituţiile de credit împotriva FNGCIMM prin invocarea ca titlu executoriu a contractelor de garantare

12 martie 2019 Drept Civil

Procurorul general al României a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii cu privire la următoarea problemă de drept care a generat o practică judiciară neunitară:

„Admisibilitatea cererilor de încuviinţare a executării silite pornite de instituţiile de credit împotriva Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM prin invocarea ca titlu executoriu a contractelor de garantare, raportat la dispoziţiile art. 11 alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 şi art. 11 alin.5 din Anexa 1 a Ordinului nr. 8/2014 al ministrului finanţelor publice”.

I. Într-o opinie, s-a considerat că notificarea de includere în plafonul de garantare acceptată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA-IFN prin confirmarea de includere în plafonul de garantare reprezintă o garanţie personală şi are caracter executoriu, conform art. 120 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 care prevede că „contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală încheiate de o instituţiede credit constituie titluri executorii”.

II. În a doua orientare jurisprudențială, s-a considerat că notificarea de includere în plafonul de garantare şi confirmarea notificării de includere în plafonul de garantare nu au caracter de titlu executoriu întrucât nu există nicio dispoziţie legală care să le confere acest caracter.

Citeste mai mult  Constatarea existenței unui pact de quota litis pe cale incidentală. Condiții

Procurorul general apreciază ca fiind în litera şi spiritul legii cea de-a doua orientare jurisprudențială.

Cuvinte cheie: > >