RIL promovat. Interpretarea art.184 alin. 28 NCPP

24 august 2018 Drept Penal

Procurorul general al României a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii vizând interpretarea dispozițiilor art.184 alin. 28 din Codul de procedură penală respectiv dacă din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice indiferent de caracterul voluntar ori nevoluntar al internării ori se deduce doar perioada internării nevoluntare.

Examenul jurisprudenţei naţionale evidenţiază trei orientări, ceea ce relevă caracterul neunitar al acesteia.

I. Într-o primă orientare jurisprudențială, din durata pedepsei a fost dedusă perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat în vederea efectuării expertizei psihiatrice, în ipoteza în care internarea a avut caracter voluntar. Deşi instanţa nu şi-a motivat explicit această opţiune, argumentul ar putea fi acela că atunci când legea nu distinge, nici judecătorului nu îi este îngăduit a deosebi în funcție de caracterul măsurii.

II. În cea de-a doua orientare jurisprudențială s-a apreciat că perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar în vederea efectuării expertizei psihiatrice nu trebuie dedusă din durata pedepsei, argumentându-se că o internare voluntară nu poate fi echivalată cu o privare de libertate, în sensul art.5 paragraful 1 lit.e din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cu atât mai mult cu cât aceasta se dispune prin ordonanța procurorului, care nu reprezintă un act de autoritate.

Citeste mai mult  Subiectul activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă

III. În cea de-a treia orientare jurisprudențială, s-a dispus ca perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat nevoluntar în vederea efectuării expertizei psihiatrice să nu fie dedusă din durata pedepsei. Instanţa care a aderat la această orientare, deşi sesizată cu apelurile declarate de inculpaţi, nu îşi motivează explicit opţiunea de menţinere a hotărârii instanţei de fond care nu a făcut aplicarea art.184 alin.28 din Codul de procedură penală.

ÎCCJ se va pronunța cu privire la recursul în interesul legii promovat pe 12 noiembrie 2018.

Cuvinte cheie: > >