România, aviz motivat din partea CE pentru netranspunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal

7 iunie 2018 UE

Joi, 7 iunie 2018, Comisia Europeană a decis să trimită Ciprului, Greciei, Irlandei, Luxemburgului și României avize motivate pentru faptul că nu au comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește accesul autorităților fiscale ale statelor membre la informații privind combaterea spălării banilor [Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului]. Statele membre trebuiau să transpună măsurile respective până la data de 31 decembrie 2017.

Noile norme sunt concepute astfel încât să ofere autorităților fiscale mult doritul acces la informațiile privind combaterea spălării banilor și să le permită să reacționeze rapid și eficient în cazurile de evaziune fiscală. Solicitarea Comisiei este realizată sub forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite aceste state membre în fața Curții de Justiție a UE.

Cuvinte cheie: > >