Senatul a decis limitarea dobânzilor la creditele pentru consumatori

26 februarie 2018 Noutati legislative

Senatul a adoptat luni, 26 februarie 2018, o propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, potrivit căreia în raporturile juridice dintre consumatori și profesioniști, inclusiv comercianți, dobânzile penalizatoare pot produce dobânzi doar în baza unei convenții speciale și numai pentru depășirea scadenței cu mai mult de un an.

Conform documentului în discuție, dobânda efectivă anuală nu poate depăși:

– de mai mult de 2,5 ori dobânda legală în cazul creditelor ipotecare sau imobiliare

– 18% pe an în cazul creditelor de consum

Aceste dispoziții ar urma să se aplice și în cazul în care, conform contractului, consumatorul datorează penalități de întârziere, majorări sau alte costuri care desemnează daunele-interese moratorii.

Pentru echilibrarea riscurilor contractului, prevederile documentului ar urma să se aplice și contractelor aflate în derulare la data intrării sale în vigoare.

Competența decizională aparține Camerei Deputaților.

Cuvinte cheie: >

Comentarii