Solicitarea exercitării autorității părintești de către bunici pe calea acordului de mediere

17 februarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Reclamanții (…) au solicitat ca prin sentința ce se va pronunța să se dispună stabilirea locuinței minorei BAC născută la data de 26.02.2010 la ei care sunt bunicii paterni ai acesteia și totodată exercitarea autorității părintești asupra minorei să se facă exclusiv tot de către ei. (…)

Se arată că la data de 29.06.2015 tatăl minorei a decedat, iar în prezent minora a rămas în grija bunicilor paterni.

Se arată că este in interesul superior al minorei să rămână să locuiască acolo unde s-a obișnuit și alături de persoanele care le îndrăgește, sens în care a înțeles să încheie acord de mediere, solicitând sa se ia act de acesta. (…)

Din înscrisurile depuse la dosar instanța reține că BA și BL sunt bunici paterni ai minorei BA-C născută la data de 26.02.2010, BC-S este mama minorei și că la data de 29.06.2015 a decedat tatăl minorei.

Regula generală este aceea conform căreia autoritatea părintească se exercită împreună și în mod egal de ambii părinți – art.503 cod civil.

***Exercitarea autorității părintești de către bunică. Condiții***

Dacă unul dintre părinți este decedat, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească – art.507 cod civil.

Prin derogare de la această regulă, în mod excepțional – art.399 cod civil – autoritatea părintească nu poate fi exercitată de părintele unic in condițiile art.398 al.1 cod civil, situație in care instanța de tutelă decide plasamentul lui la o rudă, la o terță persoană care nu are calitatea de rudă, la o instituție de ocrotire.

Pentru a stabili dacă este în interesul superior al minorului ca exercitarea autorității părintești să se facă de părinții paterni sau sa i se stabilească locuința acestuia la aceștia trebuie să fie dovedită situația excepțională prevăzută de lege întrucât aceasta măsură care se solicită este una foarte gravă, poate fi luată numai in mod excepțional iar părintele ar trebuie să aibă un comportament de asemenea dovedit în sensul neglijenței, imoralității, violentei , etc., exercitate față de minor.

O astfel de situație nu poate face obiectul unei tranzacții, a unui acord de mediere, prin acesta implicit s-ar decade din drepturile părintești singurul părinte al minorului. Față de această situație instanța urmează să respingă acordul de mediere.” (Judecătoria Râmnicu Sărat, Sentința civilă nr. 111/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >