CEDO. Supravegherea casierilor dintr-un supermarket cu camere video ascunse. Încălcarea dreptului la viață privată

10 ianuarie 2018 CEDO

În hotărârea din 9 ianuarie 2018 în cauza López Ribalda împotriva Spaniei (cererea nr. 1874/13), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât: cu șase voturi la unu, că a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private) din Convenția europeană a drepturilor omului, și în unanimitate, că nu a fost încălcat art. 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil).

Cauza privește supravegherea video a angajaților unui lanț spaniol de supermarketuri în urma unor suspiciuni de furt. Angajatorul a instalat camere video atât vizibile cât și ascunse, informând angajații despre camerele de luat vederi vizibile, nu și despre cele ascunse.

Reclamantele au fost concediate în principal, pe baza materialului video, pe care l-au considerat a fi obținut prin încălcarea dreptului la viață privată. Instanțele spaniole au acceptat înregistrările video ca probe și au menținut deciziile de concediere.

CEDO a constatat în special că, în conformitate cu legislația spaniolă privind protecția datelor, reclamantele ar fi trebuit informate că sunt monitorizate video, lucru care în speță nu s-a întâmplat. Drepturile angajatorului ar fi putut fi protejate prin alte mijloace și acesta ar fi putut oferi reclamantelor, cel puțin, informații generale despre supraveghere. Instanțele naționale nu au asigurat un echilibru just între dreptul reclamantelor la viață privată și drepturile de proprietate ale angajatorului.

Cu toate acestea, Curtea a constatat că procedura în ansamblu a fost echitabilă, deoarece materialul video nu a fost singura dovadă invocată de instanțele naționale în menținerea deciziilor de concediere, iar reclamantele au fost în măsură să conteste înregistrările în instanța de judecată.

Cuvinte cheie: > > > > >