Diferenţa dintre arvună şi avans

9 ianuarie 2019 Drept Civil

Arvuna este un sistem de garantare apropiat ca regim unei clauze penalizatoare si reprezintă o suma de bani pe care o parte o plăteşte celeilalte pentru garantarea angajamentului său contractual, adică pentru garantarea asumării, iar uneori, şi a executării obligaţiilor […]

Arvuna vs clauza de dezicere

24 octombrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Clauza de dezicere dă dreptul uneia sau ambelor părţi contractante de a denunţa contractul în schimbul unei sume de bani, (dezicere) achitată cocontractantului. Clauza de arvună se referă la faptul că actul poate fi desfiinţat unilateral, preţul dezicerii constând în pierderea arvunei plătite sau restituirea dublului acesteia (prin  convenţia  părţilor  poate fi considerată tot  o clauză de dezicere). (Tribunalul Iași, Decizia civilă […]

Arvuna vs avans

21 octombrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Arvuna este un sistem de garantare apropiat ca regim unei clauze penalizatoare si reprezintă o suma de bani pe care o parte o plăteşte celeilalte pentru garantarea angajamentului său contractual, adică pentru garantarea asumării, iar uneori, şi a executării obligaţiilor […]