Durata timpului de muncă

28 ianuarie 2019 Jurisprudenta

”Legea nr. 53/2003, Titlul III, Capitolul I, Timpul de muncă; Secţiunea 1: Durata timpului de muncă Art. 112 (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 […]

Admisibilitatea clauzei penale în contractul individual de muncă

25 ianuarie 2019 Jurisprudenta

Curtea de Apel Bacău a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Art.38 din Codul Muncii coroborat cu art. 254 din Codul Muncii se interpretează în sensul că este admisibilă/inadmisibilă clauza penală într-un […]

Încredere reciprocă angajat – angajator

24 noiembrie 2017 Jurisprudenta

***Articol realizat de avocat Lăcătuș Igor*** Cu toții suntem de acord că o relație de muncă, de la începutul acesteia și ulterior pe parcurs, trebuie să aibă la bază un legământ de încredere dintre angajator și salariat. Dacă pe parcursul […]

CCR. Dispoziții din Codul muncii, neconstituționale

23 noiembrie 2017 Fără categorie

Joi, 23 noiembrie 2017, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, și a constatat că acestea sunt neconstituționale. Prevederile menționate au […]

Codul muncii, modificat prin OUG

4 august 2017 Noutati legislative

În ședința din 4 august, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului muncii, act normativ care introduce noi obligații pentru angajatori în privința contractelor de muncă și înăsprește regimul sancționator al muncii nedeclarate. Astfel, angajatorul […]

Nulitatea absolută a deciziei de sancţionare

19 aprilie 2017 Jurisprudenta

”Reclamanta a invocat în cererea de chemare în judecată nulitatea absolută a deciziei de sancţionare, în conformitate cu prevederile art.252 literele b şi e din Codul muncii, care prevăd, sub această sancţiune, obligativitatea prevederii în decizie, printre altele, şi a […]