Depunerea de către avocat în dosare execuționale a unor contracte de asistenţă juridică şi chitanţe ce nu atestă operaţiuni reale. Consecințe

23 ianuarie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta avocatului de a depune în dosarele execuționale contracte de asistenţă juridică şi chitanţe ce nu atestă operaţiuni reale pentru ca executarea silită să poarte şi asupra plăţii onorariilor pretins neîncasate cu titlu de cheltuieli de executare, nu întrunește elementele constitutive […]

Reprezentarea în judecată a societății

13 iunie 2018 Business Jurisprudenta

Decizia asociatului unic al societăţii prin care este împuternicit asociatul unic să reprezinte societatea pentru încheierea contractului de asistenţă juridică nu produce nici un fel de efecte juridice sub aspectul reprezentării societăţii întrucât, pe de o parte, acesteia nu i […]

Audierea avocatului în calitate de martor. Răspunderea disciplinară a procurorului. Problematica datei dobândirii calității de avocat

”Prin cererea formulată la data de 05.05.2015 reclamantul, în contradictoriu cu pârâta Inspecția Judiciară din cadrul CSM a solicitat instanței de contencios administrativ desființarea Rezoluției Inspectorului Judiciar Nr. 1423/X/2015, prin care s-a dispus clasarea sesizării, reținându-se incidenta prevederilor art.45 alin.4 […]