Elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune

17 ianuarie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

”Fapta inculpatului care a încheiat, în calitate de reprezentant (administrator) al unei societăţi două contracte de vânzare-cumpărare, deşi societatea pe care o reprezenta nu avea calitatea de proprietar al terenului, de constructor sau vânzător al apartamentelor din complexul rezidenţial (ce […]

Declarație de utilitate publică. Despăgubiri

2 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Este adevărat că declaraţia de utilitate publică poate, de principiu, reprezenta o ingerinţă în dreptul de proprietate în condiţiile în care nu este urmată, într-un termen rezonabil, de exproprierea propriu-zisă, însă premisa constatării unei astfel de ingerinţe este aceea că […]

Acțiune în revendicare. Coparticipare procesuală pasivă facultativă. Extinderea efectelor hotărârii judecătorești favorabile și asupra pârâților care nu au exercitat calea de atac a apelului

Cum în cadrul acțiunii în revendicare reclamantul nu s-a prevalat de titluri diferite în raport cu fiecare dintre pârâţii chemaţi în judecată, nu poate pretinde că prin neatacarea sentinţei de primă instanță de către unii dintre pârâţi (prin care fiecare […]