Testul poligraf în procesul penal

11 ianuarie 2019 Drept Penal

”Rezultatul testului poligraf nu conferă o certitudine cu privire la existenţa sau inexistenţa comportamentului simulat, neputând prezenta o certitudine privind vinovăţia ori nevinovăţia inculpatului, iar pe de altă parte, de cele mai multe ori, este imperfect, dependent de o multitudine […]

Mărturie mincinoasă. Calitatea de martor

8 noiembrie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

”Potrivit art.273 alin.1 Cod penal, constituie infracţiunea de mărturie mincinoasă fapta martorului care, fiind audiat într-o cauză sau într-o altă procedură în care se ascultă martori, face afirmaţii esenţial sau nu declară tot ce ştie în legătură cu faptele sau […]