Momentul până la care se dispune suspendarea executării silite

24 februarie 2019 Drept Civil

Tribunalul Timis a sesizat ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile vizand dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept: Cum se interpretează şi /sau se aplică prevederile art. 719 alin.(1) din Codul de Procedură civilă în ceea ce priveşte momentul până la care […]

Existența termenului în cunoștință. Condiții

17 ianuarie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit dispozițiilor art.229 alin.1 CPC, pentru existența termenului în cunoștință este necesar ca, de principiu, partea să se prezinte la un termen de judecată, personal sau printr-un reprezentant legal ori convențional, fie dovada de înmânare a citației să fi fost semnată […]

Prezentarea motivelor de apel

11 ianuarie 2019 Drept Civil

”Dispozițiile legale care reglementează conținutul cererii de apel se regăsesc la art. 470 alin. (1) C. proc. civ., text ce are următorul conținut: Cererea de apel (1) Cererea de apel va cuprinde: a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul […]

Legea pentru modificarea CPC, promulgată

18 decembrie 2018 Drept Civil Noutati legislative

Președintele României a semnat luni, 17 decembrie, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PL-x 346/30.05.2018). Aceasta devine Legea nr. 310/2018. Textul […]

Citarea prin publicitate. Condiții

2 octombrie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Cât priveşte citarea prin publicitate, Tribunalul reţine că aceasta este o procedură specială, excepţională, ce se dispune numai în situaţia în care reclamantul probează că a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a afla domiciliul actual pârâtului, însă […]

Lămurirea hotărârii judecătorești

1 octombrie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 443 Cod procedură civilă, în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziții contradictorii, părțile pot cere instanţei care a pronunțat hotărârea să lămurească dispozitivul sau […]