Poprire. Regimul juridic al PFA

17 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Creditoarea B a solicitat în contradictoriu cu debitoarea SA şi terţul poprit SA PFA validarea popririi până la concurenţa creanţei în cuantum de x de lei. În motivare, creditoarea a arătat că prin încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti […]

Precizări cu privire la regimul de impozitare a veniturilor obținute din activități independente

Prevederile Codului fiscal nu reglementează “definiţia pentru PFA”, acesta stabilind numai tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice, în funcţie de natura lor. Pentru “PFA”, accesul la activitatea respectivă, înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării şi regimul juridic aplicabil […]