Prezumţiile simple în procesul penal

9 ianuarie 2019 Drept Penal

”Prezumţiile simple sunt concluziile unui raţionament logic prin care instanţa de judecata stabileşte probabilitatea unei situaţii de fapt ce constituie fapta în litigiu (’factum probandum’) în cauza penală, în baza cărora se efectuează examenul de tipicitate a infracţiunii care formează […]

Infracţiunea de „contrabandă” prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006. Utilizarea prezumţiilor de fapt în materie penală

23 ianuarie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Utilizarea unor prezumţii de fapt pentru a stabili vinovăţia unei persoane nu contravine prezumţiei de nevinovăţie a acesteia. Orice sistem de drept cunoaşte astfel de prezumţii, însă în materie penală, astfel de prezumţii sunt admisibile doar în măsura în care sunt rezonabile, prezumă […]