Magistrații răspund disciplinar pentru faptele care aduc atingere prestigiului justiției săvârșite în afara exercitării atribuțiilor de serviciu

21 septembrie 2018 Jurisprudenta

”Relativ la fapta prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (…), legiuitorul a stabilit că reprezintă abatere disciplinară „manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei săvârşite în […]

Condițiile răspunderii civile delictuale a procurorului

22 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”În ceea ce priveşte categoria profesională a magistraţilor procurori, condiţiile răspunderii sunt prevăzute prin lege specială, derogatorie de la normele dreptului comun, respectiv art. 998, art. 999, art. 1000 C. civ. de la 1864, în temeiul principiului „specialia generalibus derogant”. […]

Audierea avocatului în calitate de martor. Răspunderea disciplinară a procurorului. Problematica datei dobândirii calității de avocat

”Prin cererea formulată la data de 05.05.2015 reclamantul, în contradictoriu cu pârâta Inspecția Judiciară din cadrul CSM a solicitat instanței de contencios administrativ desființarea Rezoluției Inspectorului Judiciar Nr. 1423/X/2015, prin care s-a dispus clasarea sesizării, reținându-se incidenta prevederilor art.45 alin.4 […]