Termenele de prescripție a răspunderii penale ar putea fi reduse

27 decembrie 2017 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi Legii nr.286/2009 privind Codul penal, care prevede, printre altele, termene de prescripție a răspunderii penale reduse.

Concret, la art. 154 Cod penal, se propune modificarea literelor c), d), e), iar termenele de prescripție a răspunderii penale ar urma să fie:
”c) 6 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani;
d) 4 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani;
e) 2 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda”.

În prezent, dispozițiile menționate mai sus au următorul cuprins:
„c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani;
d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani;
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda”.

De asemenea, potrivit propunerii, prin consecinţe deosebit de grave se va înţelege o pagubă materială mai mare de 4.000.000 lei (în prezent, pragul este 2.000.000 lei).

În ceea ce privește modificarea Codului de procedură penală, la art. 106 ”Reguli speciale privind ascultarea”, pentru a se evita eventualele abuzuri fie ale organelor judiciare, fie ale subiecților procesuali (așa cum se menționează în expunerea de motive) se prevede obligativitatea înregistrării cu mijloace audio-video, sub sancțiunea nulității a audierii, consemnării declarațiilor suspectului, inculpatului, persoanei vătămate și a martorului. De asemenea, pentru evitarea oricăror abuzuri, se prevede că, în cursul urmăririi penale, sub sancțiunea nulității, este interzis organelor judiciare să procedeze la ascultarea, audierea sau consemnarea de declarații ale suspectului sau inculpatului până la sosirea apărătorului ales sau desemnat din oficiu.

Totodată, proiectul aduce modificări cu privire la art. 103 ”Aprecierea probelor” și art. 396 ”Rezolvarea acțiunii penale” ce vizează înlocuirea sintagmei „suspciune rezonabilă” cu sintagma „dincolo de orice îndoială”.

Cuvinte cheie: >

Comentarii