Termenul de la care începe să curgă prescripția dreptului asiguratorului de a cere executarea silită

11 ianuarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

„Potrivit prevederilor art.22 din Legea 136/1995 „în limitele indemnizației plătite în asigurările de bunuri și de răspundere civilă, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei”.

Într-adevăr, apelanta, în calitate de asigurător, are dreptul, conform textului de lege citat mai sus să-și recupereze valoarea prejudiciului de la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, însă în termenul de prescripție de trei ani prevăzut de art.705 alin.1 Cpr.civ., termen care începe să curgă conform regulii impuse de art.705 alin.2 C.pr.civ. de la data când se naște dreptul de a cere executarea silită.

În speță, asigurătorul s-a subrogat în drepturile asiguratului la data de 23.12.2008, dată la care societatea asigurătoare a despăgubit banca conform O.P. xxxxx/23.12.2008 cu suma de xxxxx,51 lei, de la aceeași dată începând să curgă și termenul de trei ani în care asigurătorul putea solicita începerea executării silite împotriva debitorului său.

Coroborând data la care a început să curgă termenul de prescripție în speță ca fiind 23.12.2008, cu data depunerii cererii de începere a executării silite de către intimata la executorul judecătoresc, respectiv 07.01.2014, se observă că dreptul creditoarei de a obține executarea silită este prescris, aspect reținut în mod corect de către prima instanță.

Citeste mai mult  Hotărâre care să țină loc de contract. Obligaţia asumată de promitentul- vânzător afectată de un termen suspensiv

Pentru aceste considerente, în temeiul disp. art. 480 alin.1 NCPC apelul de față va fi respins, dreptul creditoarei de a obține executarea silită fiind prescris.”(Tribunalul Constanța, Decizia civilă nr. 20/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >