Trafic de influență. Autor vs. complice

1 februarie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Potrivit art. 291 alin. (1) C. pen., infracțiunea de trafic de influență a fost legiferată astfel: pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

Potrivit art. 48 alin. (1) C. pen., complicele este persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

În literatura de specialitate s-a arătat că, în cazul infracțiunii de trafic de influență prevăzută în art. 291 C. pen., participația penală este posibilă în toate formele. În practică, există uneori dificultatea de a distinge actele de autorat (coautorat) față de cele de complicitate. Ca în cazul oricărei infracțiuni, și la traficul de influență această distincție trebuie să se realizeze, în primul rând, pornind de la elementul material, respectiv trebuie să se verifice dacă participantul comite acte ce intră în sfera elementului material al infracțiunii sau realizează doar acte ce reprezintă un sprijin sau un ajutor la comiterea faptei (C. Rotaru, A.-R. Trandafir, V. Cioclei, Curs Universitar – Drept penal, Partea specială II, C.H. Beck, București, 2016, pag. 231).

De asemenea, în literatura de specialitate s-a arătat că, dacă autorul infracțiunii de trafic de influență , după ce a pretins un anumit folos pentru a determina un funcționar să facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu, a și primit folosul prin intermediul altei persoane, această din urmă persoană va răspunde în calitate de complice, deoarece l-a ajutat pe autor să realizeze unul din conținuturile alternative ale infracțiunii (Codul penal. Comentariu pe articole, G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile, Editura C.H. Beck, București, 2016, pag. 920, paragraf 12).

Astfel, persoana care facilitează legătura dintre traficantul de influenţă şi cumpărătorul de influenţă şi intermediază primirea de către traficantul de influenţă a banilor pretinşi, fără a promite că va influenţa în mod direct funcţionarii publici abilitaţi să îndeplinească un act, are calitatea de complice la infracţiunea de trafic de influenţă, iar nu de autor al acestei infracţiuni. (ICCJ, Secţia penală, decizia nr. 138/A din 18 aprilie 2017, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >

Comentarii