Veniturile cu caracter permanent ce se iau în consideraţie la stabilirea cuantumului pensiei de întreținere

13 februarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru ca un venit sa aibă caracter permanent, chiar cu titlu de spor sau prima, trebuie sa fie acordat salariatului lunar, regăsindu-se pe statul de salariu, nicidecum ocazional.

”Conform disp. art.499 alin.3 C.civ părinţii sunt obligaţi să-l întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Conform disp. art. 529 C. civ, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, iar atunci când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil.

***Reducere pensie de întreținere. Venit lunar sub media reglementată de lege privind venitul minim pe economie***

Prin sentinţa civilă apelata, instanţa a stabilit să fie obligat apelantul-pârât la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 800 lei lunar, raportându-se la venitul menţionat in adeverinţa … din care rezulta un venit mediu net cu premii in cuantum de 3328 lei.

Observând menţiunile respectivei adrese, se constata ca la venitul net lunar s-au adăugat diverse sume de bani care reprezintă prime de vacanta, respectiv prima de performanta semestriala in cuantum de 490 lei, prima instanţă apreciind ca si acestea sunt venituri cu caracter de continuitate si deci se au in vedere la calculul pensiei de intretinere.

***Pensie de întreţinere datorată de părinte pentru un copil. Înţelesul noţiunii de „până la o pătrime din venitul părintelui”***

In mod greşit s-a retinut astfel, intrucat pentru ca un venit sa aibă caracter permanent, chiar cu titlu de spor sau prima, trebuie sa fie acordat salariatului lunar, regăsindu-se pe statul de salariu, nicidecum ocazional, aspect ce reiese in mod evident din înscrisurile anexate apelului. Astfel, din statele de salariu pentru lunile mai-iunie 2015 reiese ca veniturile sale nete nu au mai cuprins primele regăsite in salariul pe lunile decembrie 2014-martie 2015, ceea ce determina concluzia reţinerii greşite de către prima instanţa a unui cuantum de 3328 lei. De altfel, in considerente, prima instanţă mentionează ca este vorba de venituri cu caracter de periodicitate, insă cu toate acestea le include in veniturile raportat la care calculeaza pensia de intretinere.

Astfel, pentru calculul contribuţiei lunare se va avea in vedere un venit net lunar in cuantum de 2527 ei, conform adeverinţei .., astfel ca suma lunara ce se va plăti cu titlu de pensie de întreţinere va fi in cuantum de 636 lei lunar.” (Tribunalul Gorj, Decizia civilă nr. 54/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >

Comentarii

  1. Norma de hrana a polițiștilor locali poate fi luată în calcul având în vedere că aceasta sa mărit în ultimele 6luni .Este considerata cu caracter permanent? Poate fi adăugată la stabilirea pensiei minorului

    Comentariu de către Luiza pe 29 septembrie 2017 la 17:46

  2. Comentariu de către admin pe 30 septembrie 2017 la 13:39

  3. Daca politistul este detasat pentru 2 ani in strainatate, venitul obtinut in aceasta perioada este considerat permanent, contribuie la pensia pentru întretinerea minorului?
    Multumesc!

    Comentariu de către elena pe 4 februarie 2018 la 21:11