Contract de mandat. Imputernicirea de a vinde nu presupune si prerogativa rezolutiunii conventiei incheiate in acest sens

„Nu se poate sustine ca din moment ce mandatarului i s-a conferit prerogative de a vinde, in numele si pe seama mandantilor, imobilele respective, aceasta ar fi avut si posibilitatea sa lipseasca de efecte juridice conventia respectiva. Prerogativele acordate mandatarului nu pot fi supuse unei interpretari extensive, in sensul de a retine ca imputernicirea de a vinde o presupune si pe cea de a revoca conventia incheiata in acest sens.
Necesitatea de a supune unei interpretari restrictive clauzele conventiei de mandat, mai ales sub aspectul prerogativelor conferite mandatarului, deriva din raporturile juridice care se stabilesc intre mandant si terti pe de o parte si cele care iau nastere intre mandatar si terti. Ca urmare a actelor incheiate de mandatar, in limitele stricte ale imputernicirii acordate, intre mandant si terti se creeaza raporturi juridice directe, ca o consecinta fireasca a faptului ca, in fapt, tertii trateaza cu mandatarul dar, in drept, contracteaza cu mandantul, astfel ca toate efectele legale pasive si active ale actelor incheiate mandatar se rasfrang asupra mandantului.” (Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, Decizia civila nr. 704/2011)

Cuvinte cheie: > >