Reprezentarea prin avocat în rejudecare. Efectele împuternicirii avocaţiale din primul ciclu procesual

3 decembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”De vreme ce pentru prestarea serviciilor de avocat în faţa Tribunalului în etapa apelului părţile au încheiat cu avocatul un nou contract de asistenţă juridică, nu se poate considera, în lipsa probelor necesare, că acesta ar fi putut reprezenta pe apelante în rejudecare în temeiul împuternicirii avocaţiale din primul ciclu procesual. ”(Tribunalul Maramureș, Decizia civilă nr. 141/A/1 aprilie 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >